Warunki montażu podnośnika dwukolumnowego

Zapotrzebowanie miejsca

Zapotrzebowanie miejsca zależy od wielkości dźwignika i pojazdów przeznaczonych do naprawy. Normalnie wystarcza powierzchnia 4,2 m x 6 m.

W obszarze roboczym dźwignika trzeba pozostawić dostatecznie dużo wolnego miejsca do manewrowania pojazdami. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ukształtowania stanowisk roboczych, minimalnych odstępów od ścian lub innych przedmiotów, dróg ewakuacyjnych itd.

Fundament w miejscu ustawienia

dzwignikiMinimalne wymiary płyty fundamentu:
- 4000mm x 1000mm x 300mm
Dźwignik powinien być ustawiony na możliwie płaskiej powierzchni. Podłoże powinno mieć minimalną grubość 30 cm i być klasy co najmniej B25. Jeżeli powierzchnia fundamentu w miejscu ustawienia nie odpowiada przepisom trzeba zastosować osobną podbudowę.




Zasilanie energią w miejscu ustawienia

zasilanie1. Od dołu (zapas 180 cm).
2. Od góry (zapas 50 cm do podłoża).

Należy stosować przewody 5 x 2,5 mm2, rodzaje przewodów należy dobrać odpowiednio do miejsca ustawienia, zgodnie z przepisami. Prace elektromontażowe i przyłączeniowe powinny być wykonane przez specjalistę, przy uwzględnieniu normy EN 60204 i przepisów kompetentnej instytucji zasilania energią elektryczną. W wykonaniu normalnym (standardowym) dźwignik produkowany jest z dwoma kolumnami i ramionami podnoszącymi do przyłączenia 3/PEN AC 50 Hz 380 – 415 V – do sieci prądu przemiennego. Doprowadzenie sieci do miejsca montażu kupujący powinien ułożyć we własnym zakresie, aż do punktu montażu kolumny ze sterowaniem z uwzglednieniem zapasu przewodów. Powinien być zainstalowany wyłącznik główny oddzielający (25A) albo gniazdo wtykowe do prądu przemysłowego (35A).

 

loga-dystrybutorzy